Chào mừng đến với Hệ thống quản lý học tập qua mạng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kính gửi sinh viên!

Chào mừng em đã đến với Hệ thống quản lý học tập qua mạng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội!

Để đăng nhập vào khoá học, em theo đường link sau: cpd.hnue.edu.vn

Tài khoản học tập của em là: Sử dụng mã sinh viên (tiếng Việt không dấu: Đ => D)

Mật khẩu của em là: Ngày tháng năm sinh của sinh viên (gồm có 8 ký tự các chữ số).

Ví dụ: Tên sinh viên là Lê Thị B, có mã sinh viên là "ĐBMN0801", ngày tháng năm sinh "09.10.1993" thì thông tin đăng nhập sẽ là:

Lưu ý: Trường hợp thông tin khai báo của sinh viên chỉ có năm sinh mà không có ngày, tháng sinh thì hệ thống sẽ mặc định lấy ngày, tháng sinh là “ngày 01 tháng 01”. Như trong trường hợp trên, nếu sinh viên chỉ khai báo năm sinh là 1993 thì thông tin đăng nhập sẽ là:

  • Tài khoản: DBMN0801
  • Mật khẩu:  01011993
Nếu học viên quên mật khẩu có thể làm theo hướng dẫn sau

Để đảm bảo an toàn thông tin, sinh viên phải thực hiện việc đổi mật khẩu ngay khi đăng nhập thành công vào hệ thống lần đầu tiên. Để đổi mật khẩu, em xem ở đây.

Nếu cần trợ giúp, sinh viên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ hỗ trợ tại đơn vị liên kết đào tạo: Ông/Bà ...

Chúc em có một khóa học thành công!

Một số lưu ý đối với sinh viên:

- Lịch học đã được thông báo cho sinh viên thông qua cơ sở liên kết hoặc khoa đào tạo (đối với các lớp đặt tại Trường ĐHSP Hà Nội)

- Sinh viên chỉ được học theo thời khóa biểu đã thông báo.

- Trong quá trình học tập, sinh viên cần tham gia đầy đủ các nội dung và yêu cầu của giảng viên để đảm bảo hoàn thành môn học.

- Sinh viên cần đọc kĩ các hướng dẫn trên hệ thống để việc học tập được hiệu quả.


---

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Thường xuyên

Tầng 6, Nhà Hành chính – Hiệu bộ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/

Email: tt.gdtx@hnue.edu.vn